Kapil Dev, Karun Nair participate in 9th Karnataka Golf Festival