I enjoys Yuvraj Singh's wicket the most says Umesh Yadav