Nov.18 - Dhaka Dynamites beat Rajshahi Kings by 68 runs